دانشگاه جهرم
کد کاربر
رمز
 

نام کاربری، کد ملی و رمز عبور به صورت پیش فرض 123456 می باشد.

فایل راهنمای تنظیمات اتوماسیون و فایل های راهنمای کار با اتوماسیون (مدیر، کارشناس) در پرتال دانشگاه جهرم از لینک گروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت کنید.

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>